Travel directory
Zovik

listing :
Zovik
Zovik je hrvatsko mjesto smje?teno na tromedi triju dr?ava: BiH, Hrvatske i Jugoslavije. Zovicko podrucje sacinjavaju tri sela: ?trepci, Gornji Zovik, Donji Zovik i cetiri zaseoka: Slamovac, Bunaric, Pe?kiri, Kiseljak ,a u crkvenoj terminologiji koriste se i nazivi O?tra Luka i Donja Mahala.
http://www.zovik.com/
 
Related Travel Categories:
Travel directory > Belgium > By Destination
Belgium > Destination > Flanders
Europe > Poland > Lodging
Sweden > Destination > Norrbotten
 
 
TouristClick Travel Guides © Copyright TouristClick Travel Directory, Inc., 2004-2011. All rights reserved.
l Touristclick Privacy l